top of page
Franz Winkelmaier Teppichreinigung Gardinenreinigung Büglerin Jobanzeige Stellenbeschreibung

Büglerin gesucht

Wir suchen eine neue Kollegin und freuen uns auf jede Art von Mensch, solange Sie nett, zuverlässig und ordentlich sind.

 

Die Franz Winkelmaier Teppich- und Gardinenreinigung ist ein kleiner, feiner und ältester Münchner Fachbetrieb seit 1784 in Familienbesitz.

 

Ihre Arbeit wäre 25 Stunden pro Woche, hochwertige Textilien wie z.B. Gardinen zu bügeln, messen, verpacken und markieren.

 

Sie arbeiten mit unserem liebenswerten, bayerischen Firmenchef, seinem jüngeren Bruder und einem kleinen Team aus Fachkräften werktags von 8-13 Uhr in unserem Familienbetrieb in der Au nahe dem schönen Isar-Fluss.

 

Grundlegende Deutschkenntnisse wären hilfreich und wir helfen allen Lernwilligen gern, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und auch ein bisschen Bayerisch zu lernen.

 

Wir bieten 25 Urlaubstage, die in den Ferienmonaten bayerischer Schulen genommen werden.

 

Wir freuen uns besonders über Menschen mit Bügel-Erfahrung.

 

Melden Sie sich gern bei Fragen:

 

+49 89 48 53 31

 

info@franzwinkelmaier.de

Ironwoman wanted

We are looking for a new colleague and are happy to welcome any kind of person, as long as you are nice, reliable and tidy.

 

Franz Winkelmaier carpet and drape cleanery is a small, fine and oldest family-owned Munich specialist business since 1784.

 

Your work would be 25 hours a week, ironing, measuring, packing and marking high quality textiles such as curtains.

 

You will work with our lovely Bavarian company boss, his younger brother and a small team of skilled workers on weekdays from 8am-1pm in our family business in the Au near the beautiful Isar river.

 

A basic knowledge of German would be helpful and we are happy to help anyone willing to learn to improve their language skills and learn a little Bavarian too.

 

We offer 25 holiday days, which are taken during the holiday months of Bavarian schools.

 

We are especially happy to welcome people with ironing experience.

 

Feel free to contact us with any questions:

 

+49 89 48 53 31

 

info@franzwinkelmaier.de

Prasowacz poszukiwany

Poszukujemy nowego współpracownika i chętnie przyjmiemy każdą osobę, o ile jesteś miły, rzetelny i schludny.

 

Franz Winkelmaier czyszczenie dywanów i pranie firanek jest małą, szlachetną i najstarszą monachijską firmą rodzinną, która od 1784 roku zajmuje się pielęgnacją i czyszczeniem tekstyliów.

 

Twoja praca polegałaby na 25 godzinach tygodniowo, prasowaniu, mierzeniu, pakowaniu i znakowaniu wysokiej jakości tekstyliów, takich jak zasłony.

 

Będziesz pracować z naszym uroczym bawarskim szefem firmy, jego młodszym bratem i małym zespołem wykwalifikowanych pracowników w dni powszednie od 8 rano do 1 po południu w naszej rodzinnej firmie w Au w pobliżu pięknej rzeki Isar.

 

Podstawowa znajomość języka niemieckiego będzie pomocna, a my chętnie pomożemy każdemu chętnemu do nauki w doskonaleniu umiejętności językowych i nauczymy się też trochę bawarskiego.

 

Oferujemy 25 dni urlopowych, które są wykorzystywane w miesiącach wakacyjnych bawarskich szkół.

 

Szczególnie chętnie przyjmiemy osoby z doświadczeniem w prasowaniu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

+49 89 48 53 31

info@franzwinkelmaier.de

Потрібен прасувальник

Ми шукаємо нового співробітника і будемо раді вітати будь-яку людину, якщо вона приємна, надійна та охайна.

 

Franz Winkelmaier чистка килимів та прання штор - це невелика, вишукана та найстаріша мюнхенська сімейна компанія, яка займається доглядом та чищенням текстилю з 1784 року.

 

Ви будете працювати 25 годин на тиждень, прасуючи, вимірюючи, пакуючи та маркуючи високоякісний текстиль, наприклад, штори.

 

Ви працюватимете з нашим милим баварським керівником компанії, його молодшим братом та невеликою командою кваліфікованих працівників у будні дні з 8:00 до 13:00 на нашому сімейному підприємстві в районі Ау біля мальовничої річки Ізар.

 

Базові знання німецької мови будуть корисними, і ми будемо раді допомогти будь-кому, хто бажає покращити свої мовні навички та вивчити трохи баварської.

 

Ми пропонуємо 25 канікулярних днів, які припадають на канікулярні місяці баварських шкіл.

 

Ми особливо раді вітати людей з досвідом прасування.

 

З усіх питань звертайтеся до нас за телефонами:

 

+49 89 48 53 31

 

info@franzwinkelmaier.de

Ütücü aranıyor

Yeni bir iş arkadaşı arıyoruz ve iyi, güvenilir ve düzenli olduğunuz sürece her türlü kişiyi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

 

Franz Winkelmaier halı ve perde temizliği, 1784'ten beri Münih'te faaliyet gösteren küçük, iyi ve en eski aile işletmesidir.

 

İşiniz haftada 25 saat olacak, perdeler gibi yüksek kaliteli tekstil ürünlerini ütüleyecek, ölçecek, paketleyecek ve işaretleyeceksiniz.

 

Bavyeralı sevimli şirket patronumuz, onun küçük kardeşi ve kalifiye işçilerden oluşan küçük bir ekiple birlikte hafta içi sabah 8'den akşam 1'e kadar güzel Isar nehri yakınlarındaki Au'da bulunan aile şirketimizde çalışacaksınız.

 

Temel Almanca bilgisi yardımcı olacaktır ve dil becerilerini geliştirmek ve biraz da Bavyeraca öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

 

Bavyera okullarının tatil aylarında 25 tatil günü sunuyoruz.

 

Özellikle ütü deneyimi olan kişileri ağırlamaktan mutluluk duyarız.

 

Sorularınız için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin:

 

+49 89 48 53 31

 

info@franzwinkelmaier.de

Iskani likalnik

Iščemo novega sodelavca in z veseljem sprejmemo katero koli osebo, če je le prijazna, zanesljiva in urejena.

 

Franz Winkelmaier čiščenje preprog in zaves je majhno, fino in najstarejše družinsko specializirano podjetje v Münchnu, ki deluje že od leta 1784.

 

Vaše delo bi obsegalo 25 ur na teden, in sicer likanje, merjenje, pakiranje in označevanje visokokakovostnega tekstila, kot so zavese.

 

Delali boste z našim ljubkim bavarskim šefom podjetja, njegovim mlajšim bratom in majhno ekipo kvalificiranih delavcev ob delavnikih od 8.00 do 13.00 v našem družinskem podjetju v Au ob čudoviti reki Isar.

 

V pomoč bi vam bilo osnovno znanje nemščine, vsem, ki se želijo učiti, pa z veseljem pomagamo izboljšati znanje jezika in se naučiti tudi malo bavarščine.

 

Ponujamo 25 počitniških dni, ki se koristijo v počitniških mesecih bavarskih šol.

 

Zlasti z veseljem sprejmemo ljudi z izkušnjami s področja likanja.

 

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na nas:

 

+49 89 48 53 31

 

info@franzwinkelmaier.de

bottom of page